• BIENDONG POC
 • -
 • NIỀM TỰ HÀO NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM

  Tin tức & SỰ KIỆN

 • BIENDONG POC: Bước trưởng thành của nhà điều hành dầu khí chuyên nghiệp - thông minh
 • BIENDONG POC: Bước trưởng thành của nhà điều hành dầu khí chuyên nghiệp - thông minh

  26/02/2023

  (PetroTimes) - “An toàn - Chuyên nghiệp” là những giá trị cốt lõi được kiến tạo một cách chuẩn mực, bài bản trong lộ trình tái tạo văn hóa doanh nghiệp tại BIENDONG POC, thấm nhuần trong tư tưởng, phong cách làm việc của mỗi người lao động, cũng như quyết tâm nhất quán “Đoàn kết một lòng, Biển Đông ngời sáng” và tinh thần “Tự hào về truyền thống - Tự trọng về nghề nghiệp - Tự tin vững bước” mà BIENDONG POC luôn hướng đến.

 • BIENDONG POC: Trách nhiệm, tự chủ, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
 • BIENDONG POC: Trách nhiệm, tự chủ, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

  30/12/2022

  (PetroTimes) - Chiều ngày 30/12/2022, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động SXKD, đồng thời thảo luận, góp ý về tình hình thực hiện nhiệm vụ, đề ra các mục tiêu, phương hướng hoạt động cho năm 2023.