• BIENDONG POC
  • -
  • NIỀM TỰ HÀO NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM
  • CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
  • CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY ĐIỀU HÀNH DẦU KHÍ BIỂN ĐÔNG

Ông PHẠM TIẾN DŨNG

Tổng Giám đốc

Ông HOÀNG MINH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

Bà ĐẶNG THỊ LAN

Phó Tổng Giám đốc

 

Ông KONSTANTIN TESHUKOV

Phó Tổng Giám đốc

 

 

Ông NGUYỄN VIẾT LƯU

Phó Tổng Giám đốc