• BIENDONG POC
  • -
  • NIỀM TỰ HÀO NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM
  • CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
  • CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY ĐIỀU HÀNH DẦU KHÍ BIỂN ĐÔNG

TRÍ TUỆ

Là trình độ, kiến thức, khả năng nhận thức, ý tưởng sáng tạo để vận dụng sự hiểu biết tạo ra những giá trị và khác biệt của Biendong POC

CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên nghiệp hóa công việc, hiện đại hóa môi trường làm việc; tuân thủ các quy chuẩn, quy trình công việc; tuân thủ quy định của pháp luật.

HIỆU QUẢ - AN TOÀN

Hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ. Đảm bảo sức khỏe và an toàn của nhân viên đồng thời các hoạt động phải luôn được đảm bảo an toàn ở mức độ cao nhất đối với môi trường, công trình dầu khí và tài sản.

ĐOÀN KẾT

Đội ngũ Lãnh đạo, Cán bộ, nhân viên luôn đồng tâm nhất trí, xây dựng và hợp tác hướng đến thành công chung, lợi ích chung.

CÂN BẰNG

Tạo một môi trường chủ động, duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống mạnh khỏe, vui vẻ cho nhân viên.