• BIENDONG POC
 • -
 • NIỀM TỰ HÀO NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY ĐIỀU HÀNH DẦU KHÍ BIỂN ĐÔNG

 1. 2009
 2. 2010
 3. 2011
 4. 2012
 5. 2013
 6. 2014
 7. 2015
 8. 2016
 9. 2017
 10. 2018
 11. 2019
 12. 2020
 13. 2021
 14. 2022
 15. 2023
 1. 26/2/2009

  26/2/2009

  Sở KHĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông

 2. 02/07/2010

  02/07/2010

  Lễ khởi công Frist cut PQP-HT

 3. 08/10/2011

  08/10/2011

  Hoàn thành công tác lắp đặt giàn khai thác đầu giếng mỏ Mộc Tinh (WHP-MT1).

  21/04/2011

  21/04/2011

  Ký hợp đồng EPCI

 4. 10/10/2012

  10/10/2012

  Hoàn thành công tác lắp đặt giàn xử lý trung tâm (PQP-HT).

  26/06/2012

  26/06/2012

  Hoàn thành công tác lắp đặt giàn khai thác đầu giếng mỏ Hải Thạch (WHP-HT)

  05/04/2012

  05/04/2012

  PVN ký thỏa thuận chuyển nhượng với Gazprom EP International B.V (GPEPI).

 5. 06/09/2013

  06/09/2013

  Giao khí thương mại đầu tiên vào đường ống dẫn khí NCSP1.

  24/07/2013

  24/07/2013

  Đón dòng khí đầu tiên tại Mộc Tinh

 6. 04/04/2014

  04/04/2014

  BIENDONG POC đạt mốc sản lượng 01 triệu thùng condensate

 7. 07/07/2015

  07/07/2015

  BIENDONG POC đạt mốc 1.000 ngày an toàn

  18/08/2015

  18/08/2015

  BIENDONG POC đạt mốc sản lượng 05 triệu thùng condensate

 8. 03/11/2016

  03/11/2016

  Kết thúc chiến dịch khoan 16 giếng tại cụm ỏ Hải Thạch - Mộc Tinh

 9. 03/04/2018

  03/04/2018

  BIENDONG POC đạt mốc 2.000 ngày an toàn

 10. 04/01/2019

  04/01/2019

  BIENDONG POC đón nhận 10 tỷ m3 khí sau 5 năm vận hành khai thác

  26/02/2019

  26/02/2019

  Vượt mốc 10 tỷ m3 khí và 17 triệu thùng condensate. Kỷ niệm 10 năm thành lập BIENDONG POC

  15/03/2019

  15/03/2019

  BIENDONG POC kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

  20/12/2019

  20/12/2019

  BIENDONG POC đạt mốc sản lượng 20 triệu thùng condensate kể từ khi đưa cụm giàn Hải Thạch- Mộc Tinh vào vận hành khai thác.

 11. 21/6/2020

  21/6/2020

  Đạt mốc 25 triệu giờ công an toàn, không xảy ra bất kỳ tai nạn nào gây mất ngày công lao động.

  19/11/2020

  19/11/2020

  BIENDONG POC nhận Kỷ lục Việt Nam “Đơn vị tổ chức lễ Chào cờ ở cụm giàn khai thác Hải Thạch - Mộc Tinh xa đất liền nhất trên Biển Đông”

  20/11/2020

  20/11/2020

  Xuất bán thành công chuyến condensate thứ 100

  27/12/2020

  27/12/2020

  3.000 ngày vận hành an toàn, không có tai nạn sự cố gây mất giờ công lao động

 12. 15/8/2021

  15/8/2021

  BIENDONG POC đạt mốc sản lượng 24 triệu thùng condensate kể từ khi đưa cụm giàn Hải Thạch- Mộc Tinh vào vận hành khai thác.

  24/8/2021

  24/8/2021

  Đạt mốc 26 triệu giờ công an toàn, không xảy ra bất kỳ tai nạn nào gây mất ngày công lao động.

  24/9/2021

  24/9/2021

  BIENDONG POC đạt mốc sản lượng 15 tỷ mét khối khí kể từ khi đưa cụm giàn Hải Thạch- Mộc Tinh vào vận hành khai thác.

 13. 15/3/2022

  15/3/2022

  BIENDONG POC đạt mốc sản lượng 25 triệu thùng condensate kể từ khi đưa cụm giàn Hải Thạch- Mộc Tinh vào vận hành khai thác.

  12/05/2022

  12/05/2022

  BIENDONG POC đạt mốc 3.500 ngày an toàn

  10/10/2022

  10/10/2022

  BIENDONG POC đạt mốc 10 năm khai thác an toàn

 14. 24/9/2023

  24/9/2023

  BIENDONG POC cán mốc 4000 ngày lao động tuyệt đối an toàn

  06/09/2023

  06/09/2023

  BIENDONG POC kỉ niệm 10 năm khai thác dòng khí thương mại đầu tiên