• BIENDONG POC
  • -
  • NIỀM TỰ HÀO NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM
  • CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
  • CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY ĐIỀU HÀNH DẦU KHÍ BIỂN ĐÔNG

TẦM NHÌN

Trở thành một Công ty điều hành dầu khí chuyên nghiệp thông minh, có thương hiệu trên thị trường Dầu khí quốc tế.

SỨ MỆNH

Tìm kiếm, thăm dò và khai thác các mỏ dầu khí hiệu quả, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, mang lại nguồn thu cho đất nước và góp phần quan trọng khẳng định chủ quyền lãnh hải của Việt Nam trên Biển Đông.

 

.