• BIENDONG POC
  • -
  • NIỀM TỰ HÀO NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM
  • CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
  • CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY ĐIỀU HÀNH DẦU KHÍ BIỂN ĐÔNG

BÌNH MINH TRÊN BIỂN ĐÔNG

BÌNH MINH TRÊN BIỂN ĐÔNG

Tác giả: Đặng Ngọc Sơn

 

HẠ CÁNH

HẠ CÁNH

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Châu Anh

TỔ QUỐC TRONG TIM

TỔ QUỐC TRONG TIM

Tác giả: Lê Công Hiếu

 

CÁNH CHIM NƠI BIỂN XA

CÁNH CHIM NƠI BIỂN XA

Tác giả: Nguyễn Duy Minh

 

DỊU DÀNG SẮC XUÂN

DỊU DÀNG SẮC XUÂN

Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng