• BIENDONG POC
 • -
 • NIỀM TỰ HÀO NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY ĐIỀU HÀNH DẦU KHÍ BIỂN ĐÔNG

 • Petrovietnam hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm
  • Petrovietnam hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm

   (PetroTimes) - Bám sát những diễn biến từ thị trường, triển khai đồng bộ, kịp thời những giải pháp quản trị, điều hành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã vượt qua những khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nửa đầu năm 2024, có tăng trưởng so với năm 2023.

 • OPEC: NHU CẦU DẦU TOÀN CẦU VƯỢT 100 TRIỆU THÙNG/NGÀY VÀO NĂM 2022